IV Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Lublin 2022 IV Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Lublin 2022

Wydarzenia towarzyszące

13 MAJA 2022 R.
Agenda:

19.45 Koktajl
20.00–20.45 Recital
*finansowany ze środków własnych organizatora
20.45 Kolacja

14 MAJA 2022 R.
Agenda:

20.15 Kolacja
21.30 Koncert
*finansowany ze środków własnych organizatora

Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.


Wykonanie: Hematoonkologia.pl