IV Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Lublin 2020

Patronat

Patronat Naukowy:

Hematologia Nowej Generacji
PTHiT
Polska Unia Onkologii

Patronat Honorowy:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Drop

Patronat Medialny:

Hematoonkologia.pl

Wykonanie: Hematoonkologia.pl