V Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Lublin 2024 V Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Lublin 2024

SESJE PRZEDKONFERENCYJNE

GODZINA WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE Sala S6 GODZINA WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE Sala S8
16.00 - 17.30 Diagnostyka MDS
(pierścieniowate syderoblasty + mutacja SF3B1)
pod patronatem
BMS
16.00 - 17.30 Ocena stanu mutacji IGHV
pod patronatem
AstraZeneca
16.00 - 16.05 Otwarcie warsztatów
dr hab. Paulina Własiuk
16.00 - 16.20 Otwarcie warsztatów i omówienie działalności laboratoriów molekularnych w Polsce w zakresie oznaczania mutacji genów IGHV
mgr Magdalena Paziewska
16.05 - 16.35 Cytomorfologiczna diagnostyka MDS niskiego ryzyka, oznaczanie syderoblastów pierścieniowatych – doświadczenia ośrodków
dr Małgorzata Paszkowska-Kowalewska, dr Olga Jankowska-Łęcka
16.20 - 16.40 Certyfikacja IGHV dla metody Sangera, ERIC vs GenQA
dr Agnieszka Karczmarczyk
16.35 - 16.50 Znaczenie i metody oznaczania mutacji genu SF3B1
dr hab. Paulina Własiuk
16.40 - 17.05 Naprawdę ciężkie przypadki łańcuchów ciężkich i co z nimi zrobić
dr Marzena Wojtaszewska
16.50 - 17.05 Dostępność i techniki oznaczeń mutacji w genie SF3B1 mające zastosowanie w diagnostyce MDS
mgr Monika Szelest
17.05 - 17.20 Podsumowanie działań związanych z wypracowaniem jednolitego sposobu raportowania wyników badania IGHV, nowe wyzwania dla grupy
dr hab. Paulina Własiuk
17.05 - 17.20 Oznaczanie mutacji genu SF3B1 - doświadczenia Pracowni Diagnostyki Molekularnej w Krakowie
dr Magdalena Zawada
17.20 - 17.30 Dyskusja
17.20 - 17.30 Dyskusja
17.30 - 17.40 Przerwa kawowa
GODZINA WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE Sala S6 GODZINA WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE Sala S8
17.40 - 19.10 Diagnostyka MDS i PNH (cytometria)
Spektrum wyzwań w diagnostyce PNH
pod patronatem
AstraZeneca
17.40 - 19.10 Ocena histopatologiczna amyloidu
pod patronatem
Johnson&Johnson  Hematologia Nowej Generacjin
17.40 - 18.30 Wyzwania kliniczne w diagnostyce PNH - analiza przypadków, opisy przypadków z polskich ośrodków
dr Justyna Chlebowska-Tuz, dr Donata Szymczak, dr Agnieszka Balana-Nowak
17.40 - 17.45 Powitanie uczestników i wprowadzenie
prof. Krzysztof Jamroziak, prof. Justyna Szumiło, prof. Monika Prochorec-Sobieszek, lek. Marta Legatowicz-Koprowska
17.45 - 18.00 Kiedy i dlaczego klinicystom potrzebne jest typowanie amyloidu?
prof. Krzysztof Jamroziak
18.00 - 18.15 Zasady immunohistochemicznego typowania amyloidu z perspektywy hematopatologa
prof. Monika Prochorec-Sobieszek
18.15 - 18.30 Zasady typowania amyloidu metodą immunogold
dr Maria Maksymowicz
18.30 - 18.45 Wyzwania z pogranicza pracy naukowej i klinicznej, czyli czego nauczyliśmy się, publikując nasze doświadczenia z PNH?
dr Eliza Głodkowska-Mrówka
18.30 - 18.45 Trudne przypadki typowania amyloidu w praktyce
prof. Justyna Szumiło
18.45 - 19.10 Wyzwania techniczno-organizacyjne - interaktywna dyskusja panelowa na temat implementacji wytycznych, utrzymania jakości i wyzwań związanych z wprowadzeniem dyrektywy IVD-R
uczestnicy: dr Justyna Chlebowska, dr Donata Szymczak, dr Agnieszka Balana-Nowak, dr Eliza Głodkowska-Mrówka
18.45 - 19.00 Wyzwania w diagnostyce amyloidozy serca
lek. Marta Legatowicz-Koprowska
19.00 - 19.10 Dyskusja
GODZINA HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA Sala S2 GODZINA HEMATOLOGIA DOŚWIADCZALNA Sala S7
09.00 - 11.30 SPOTKANIE POLSKIEJ GRUPY SZPICZAKOWEJ
POLISH MYELOMA GROUP MEETING
09.00 - 10.30 SESJA 1
Zaburzenia transdukcji sygnału, bioenergetyki i regulacji metabolicznej w funkcjonowaniu i chorobach układu krwiotwórczego i chłonnego: od biologii do terapii

Abnormalities in signal transduction, bioenergetics, and metabolic regulation in health and disease of the hematopoietic and lymphatic systems: from biology to therapy
prowadzenie: prof. Przemysław Juszczyński, dr Krzysztof Szade
09.00 - 10.00 Rozwój badań podstawowych i translacyjnych w obszarze dyskrazji plazmocytowych – panel ekspertów PGSz
Development of basic and translational research in the field of plasma cell dyscrasias - experts' panel
paneliści: prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, prof. Krzysztof Jamroziak, dr hab. Dominik Dytfeld, prof. Irena Misiewicz-Krzemińska, dr hab. Norbert Grząśko, dr Tadeusz Kubicki
09.00 - 9.20 Metabolic targeting of myeloid malignancies from bench to bedside
Metabolizm jako cel terapeutyczny w nowotworach układu krwiotwórczego: podstawy i zastosowania praktyczne
dr Natalia Baran (wykład w jęz. ang.)
10.00 - 10.30 Dyskusja 09.20 - 9.40 Regulacja metabolizmu aminokwasów w terapii chorób układu krwiotwórczego
Tracing the roots of leukemia – the role of preleukemic hematopoietic stem cells in development of pediatric ALL
prof. Jacek Tabarkiewicz
10.30 - 11.30 Potrzeby diagnostyczne i terapeutyczne w terapii chorych na dyskrazje plazmocytowe – panel ekspertów PGSz
Diagnostic and therapeutic needs in the field of plasma cell dyscrasias - experts' panel
paneliści: prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, prof. Krzysztof Jamroziak, dr hab. Dominik Dytfeld, prof. Tomasz Wróbel, prof. Marek Hus
09.40 - 10.00 Tracing the roots of leukemia – the role of preleukemic hematopoietic stem cells in development of pediatric ALL
Śledzenie korzeni białaczki – rola przedbiałaczkowych komórek macierzystych w rozwoju dziecięcej ALL
dr Krzysztof Szade (wykład w jęz. ang.)
10.00 - 10.20 Prezentacje oryginalne:

Indukowana auto-antygenem internalizacja receptora B komórkowego (BCR) jako źródło onkogennego sygnału w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B (DLBCL)
Autoantigen-induced internalization of the B cell receptor (BCR) as a source of oncogenic signaling in diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)
Patryk Górniak

Elucidating detrimental effects of systemic iron deficiency and inflammation on the functioning of red pulp macrophages
Szkodliwe skutki niedoboru żelaza i stanu zapalnego na funkcjonowanie makrofagów czerwonej miazgi śledziony
Komal Chouhan
10.20 - 10.30 Dyskusja
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa 10.30 - 10.40 Przerwa kawowa
GODZINA HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA Sala S2 GODZINA HEMATOLOGIA DOŚWIADCZALNA Sala S7
12.00 - 12.45 OTWARCIE KONFERENCJI
CONFERENCE OPENING

Dyskusja systemowa: optymalizacja diagnostyki i leczenia w hematologii z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów w Polsce
Systemic discussion: Optimization of diagnostics and treatment in hematology, taking into consideration the optimal use of resources in Poland
moderatorzy: prof. Krzysztof Giannopoulos, red. Marta Markiewicz
uczestnicy: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, prof. Joanna Góra-Tybor, prof. Ewa Lech-Marańda, prof. Wojciech Załuska, dr Barbara Kozak, prof. Grzegorz Basak, dr Tomasz Zieliński, mgr Michał Szabelski, dyr Wojciech Wiśniewski i przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
10.40 - 12.10 SESJA 2
Genetyka i zaburzenia regulacji ekspresji genów w funkcjonowaniu i chorobach układu krwiotwórczego i chłonnego: od biologii do terapii

Genetics and disorders of gene expression in health and disease of the hematopoietic and lymphatic systems: from biology to therapy
prowadzenie: prof. Przemysław Juszczyński, dr Krzysztof Szade
10.40 - 11.00 Od patogenezy do skutecznej terapii chorób limfoproliferacyjnych we wrodzonych defektach naprawy DNA
From pathogenesis to effective therapy of lymphoproliferative disorders in congenital DNA repair defects
prof. Wojciech Młynarski
GODZINA HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA Sala S2 11.00 - 11.20 Znaczenie zaburzeń ekspresji mikroRNA w patogenezie klasycznego chłoniaka Hodgkina
The role of microRNA expression dysregulation in the pathogenesis of classical Hodgkin lymphoma
prof. Maciej Giefing
12.45 - 14.00 SESJA PLENARNA – DYSKRAZJE PLAZMOCYTOWE
prowadzenie: dr hab. Norbert Grząśko, prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
11.20 - 11.40 Kinazy PIM w regulacji epigenomu i transkryptomu DLBCL
PIM kinases in the regulation of DLBCL epigenome and transcriptome
prof. Przemysław Juszczyński
12.45 - 13.10 Czy w przyszłości pojedyncza terapia w amyloidozie i szpiczaku plazmocytowym będzie wystarczająca?
Will a single therapy for amyloidosis and multiple myeloma be possible in the future?
prof. Krzysztof Jamroziak
11.40 - 12.00 Prezentacje oryginalne:

Indukcja endogennych cytokin jako nowa metoda mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych ze szpiku kostnego do krwi
Induction of endogenous cytokines as a novel method for mobilizing hematopoietic stem cells from the bone marrow into the blood
Agata Szade

Comprehensive characterization of gene expression profiles and isoform usage in SF3B1-mutated chronic lymphocytic leukemia using long-read sequencing method
Kompleksowa charakterystyka profili ekspresji genów oraz wykorzystania izoform w przewlekłej białaczce limfocytowej z mutacją SF3B1 przy użyciu metody sekwencjonowania długich odcinków
Monika Szelest
12.00 - 12.10 Dyskusja
13.10 - 13.35 IgM MGUS i Makroglobulinemia Waldenstroema: od diagnozy do strategii leczenia
IgM MGUS and Waldenstroem's Macroglobulinemia: from diagnosis to treatment strategies
prof. Ewa Lech-Marańda
GODZINA HEMATOLOGIA DOŚWIADCZALNA Sala S7
12.20 - 13.50 SESJA 3
Mikrośrodowisko i zaburzenia immunologiczne w funkcjonowaniu i chorobach układu krwiotwórczego i chłonnego: od biologii do terapii

The microenvironment and immune disorders in health and disease of the hematopoietic and lymphatic systems: from biology to therapy
prowadzenie: prof. Przemysław Juszczyński, dr Krzysztof Szade
12.20 - 12.40 Makrofagi w mikrośrodowisku klasycznego chłoniaka Hodgkina: biologia i cele terapeutyczne
Macrophages in the microenvironment of classical Hodgkin lymphoma: biology and therapeutic targets
dr Maciej Szydłowski
12.40 - 13.00 Mikrośrodowisko nowotworu jako cel dla poszukiwań nowych strategii terapeutycznych w szpiczaku
The tumor microenvironment as a target for exploring new therapeutic strategies in multiple myeloma
prof. Dominika Nowis
13.35 - 14.00 MGUS / Szpiczak tlący – kogo leczyć wcześniej?
MGUS and smoldering myeloma – who should be treated earlier?
prof. Tomasz Wróbel
13.00 - 13.20 Translational fidelity of early spliceosome instructs steady-state hematopoiesis
Translational fidelity of early spliceosome instructs steady-state hematopoiesis
dr Maciej Cieśla (wykład w jęz. ang.)
13.20 - 13.40 Prezentacje oryginalne:

Badanie wpływu inhibitorów kinaz tyrozynowych na immunoterapię przeciwciałami anty-CD20 ostrej białaczki limfoblastycznej z obecnością chromosomu Filadelfia
Assessing the impact of tyrosine kinase inhibitors on anti-CD20 antibody immunotherapy in Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia
Krzysztof Domka

Nutritional iron deficiency elicits unique metabolic adaptations of splenic red pulp macrophages
Niedobór żelaza w diecie wywołuje unikalne adaptacje metaboliczne makrofagów czerwonej miazgi śledziony
Raghunandan Mahadeva
13.40 - 13.50 Dyskusja
GODZINA HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA Sala S2
14.00 - 14.40 14.00 - 14.20 WYKŁAD SPONSOROWANY
Johnson&Johnson

Schemat Darzalex+Rd pierwsza linia leczenia pacjentów nie kwalifikujących się do ASCT
Darzalex+Rd regimen first-line treatment for not eligible ASCT patients
prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
14.20 - 14.40 WYKŁAD SPONSOROWANY
Pfizer

Elranatamab (Elrexfio) – nowa opcja terapeutyczna w leczeniu opornego/nawrotowego szpiczaka plazmocytowego TCE (TCE RRMM)
Elranatamab (Elrexfio) – the new treatment option in TCE relapsed/refractory multiple myeloma (TCE RRMM)
prof. Krzysztof Giannopoulos
14.40 - 15.10 Lunch boxy
GODZINA HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA Sala S2
15.10 - 15.40 SESJA SATELITARNA
15.10 - 15.40 SESJA SATELITARNA
Novartis

Jak leczyć czerwienicę prawdziwą w 2024 roku?
prof. Joanna Góra-Tybor
GODZINA HEMATOLOGIA Sala S2 GODZINA TRANSFUZJOLOGIA Sala S7
15.40 - 17.10 PLENARY SESSION – Clonal haematopoiesis/MDS/AML
moderation: prof. Wiesław W. Jędrzejczak, prof. Jerzy Hołowiecki, prof. Agnieszka Wierzbowska
(session in English)
15.30 - 17.00 SESJA 1
Współpraca lekarza i diagnosty w procesie leczenia onkohematologicznego

Cooperation of physician with diagnostician in oncohaematological treatment process
prowadzenie: dr hab. Jolanta Antoniewicz-Papis, dr hab. Elżbieta Lachert
15.40 - 16.10 Clonal haematopoiesis and leukaemia prevention
prof. George Vassiliou (lecture online)
15.30 - 16.00 Współpraca lekarza i diagnosty w leczeniu przeciwciałami monoklonalnymi – trudności w badaniach immunohematologicznych
Cooperation of physician and laboratory staff during treatment with monoclonal antibodies - difficulties in immunohematological tests
dr Monika Pelc-Kłopotowska
16.10 - 16.40 WYKŁAD POD PATRONATEM
BMS

Diagnosis, prognosis and optimized therapy of low-risk MDS
dr Esther Oliva
16.00 - 16.30 Potransfuzyjna choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi – perspektywa klinicysty
Post-transfusion graft-versus-host disease - a clinician's perspective
prof. Katarzyna Drabko
16.40 - 17.10 AML pathomechanism, classification, and risk assessment in 2024
prof. Lars Bullinger
16.30 - 17.00 Poprzetoczeniowa choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (TA-GvHD) – metody zapobiegania
Transfusion-associated graft-versus-host disease (TA-GvHD) – prevention methods
dr hab. Elżbieta Lachert
17.10 - 17.25 Przerwa kawowa   TRANSFUZJOLOGIA Sala S7
17.00 - 17.20 17.00 - 17.20 WYKŁAD SPONSOROWANY
Terumo

Nowy poziom bezpieczeństwa transfuzji: aspekty medyczne, techniczne i ekonomiczne
dr Justyna Staniewicz
GODZINA HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA Sala S2
17.25 - 18.15 17.25 - 17.55 SESJA NAUKOWA
Johnson&Johnson

Przeciwciała bispecyficzne – nowy rozdział w leczeniu szpiczaka plazmocytowego
Bispecific antibodies - a new solution in the treatment of multiple myeloma
prowadzenie: prof. Tomasz Wróbel

Teklistamab - terapia anty-BCMA w RRMM
Teclistamab - anti-BCMA therapy in the treatment of RRMM
prof. Tomasz Wróbel

Talkwetamab i nowy cel terapii przeciwszpiczakowej
Talquetamab and a new target for antimyeloma therapy
dr hab. Dominik Dytfeld
17.55 - 18.15 WYKŁAD SPONSOROWANY
AstraZeneca

Mutated and unmutated IGVH CLL: two different diseases?
prof. Carsten Niemann, MD, PhD, Associate Professor (lecture online)
18.15 - 18.30 Przerwa kawowa
18.30 - 19.30 GALA OTWARCIA Sala S2 oraz S1
18.30 - 18.45 Uroczystość otwarcia
prof. Krzysztof Giannopoulos
18.45 - 19.00 Wprowadzenie do wykładu inauguracyjnego
prof. Agnieszka Wierzbowska
19.00 - 19.30 AML therapy and response monitoring in 2024
prof. Konstanze Döhner
19.30 - 21.30 Koktajl, Sala S7
GODZINA Sala S7
7.30 - 9.00 Walne Zgromadzenie PTHiT
GODZINA HEMATOLOGIA Sala S2 GODZINA TRANSFUZJOLOGIA Sala S7
9.00 - 10.55 SESJA EDUKACYJNA MPN/MDS
prowadzenie: dr hab. Marta Sobas, prof. Bogusław Machaliński
9.30 - 10.55 SESJA 2
Nowa generacja pojemników – wyzwania i możliwości wykorzystania

New generation plastic bags - challenges and opportunities
prowadzenie: dr Agata Mikołowska, Łukasz Budzyński
9.00 - 9.20 MPN/MDS – znaczenie badań molekularnych
MPN/MDS – the importance of molecular research
prof. Tomasz Sacha
9.30 - 10.00 Wprowadzenie pojemników bez DEHP – uwarunkowania prawne
Transition to non-DEHP blood bag systems: a legal requirements
mgr Łukasz Budzyński
9.20 - 9.40 MPN/MDS – obraz kliniczny i możliwości terapii
MPN/MDS – clinical picture and therapy options
prof. Joanna Góra-Tybor
10.00 - 10.30 Badania funkcjonalne składników krwi przechowywanych w pojemnikach bez DEHP
Functional tests of blood components stored in DEHP-free containers
dr Joanna Lasocka
9.40 - 9.55 Wpływ i znaczenie leczenia objawów w MPN i MDS – dyskusja
Impact and importance of symptom management in MPN - discussion
moderatorzy: dr hab. Marta Sobas, prof. Bogusław Machaliński
uczestnicy: prof. Tomasz Sacha, prof. Joanna Góra-Tybor
9.55 - 10.25 SESJA SATELITARNA
GSK

Niedokrwistość w przebiegu mielofibrozy – nowe możliwości leczenia
moderowanie: prof. Joanna Góra-Tybor

Wykorzystanie inhibitora JAK/ACVR1 w leczeniu chorego na mielofibrozę doświadczenia własne
prof. Tomasz Sacha

Perspektywy leczenia chorych na mielofibrozę z niedokrwistością w kontekście danych klinicznych dla momelotynibu
dr hab. Marta Sobas
10.30 - 10.55 SESJA SATELITARNA
MacoPharma

Challenges and Solutions in Adopting DEHP-Free Materials for Blood Transfusions
Ignacio Alvarez, MD, Medical Affairs Director (lecture online)
10.25 - 10.55 SESJA SATELITARNA
AOP Health

Dlaczego należy stosować ropeginterferon w czerwienicy prawdziwej?
dr hab. Marta Sobas

Nowa era interferonu - doświadczenia własne z Besremi
dr n. med. Paweł Szwedyk

Dyskusja
10.55 - 11.10 Przerwa kawowa
GODZINA HEMATOLOGIA Sala S2 GODZINA TRANSFUZJOLOGIA Sala S7
11.10 - 13.40 SESJA EDUKACYJNA – CHŁONIAKI
prowadzenie: dr hab. Ewa Paszkiewicz-Kozik, prof. Jan Maciej Zaucha
11.10 - 11.35 11.10 - 11.35 WYKŁAD SPONSOROWANY
Roche

Automatyzacja i cyfryzacja w laboratoriach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Automation and digitization in the blood screening laboratories of Regional Blood Donation and Blood Treatment Centers
Joanna Bućko, Adam Wądołkowski
11.10 - 11.25 Wybór optymalnej terapii dla chorych na chłoniaka Hodgkina opornych lub nawrotowych po BV+ AVD
Optimal therapy for patients with relapsed/refractory Hodgkin lymphoma after A-AVD treatment
prof. Jan Maciej Zaucha
11.25 - 11.40 Nowe terapie celowane w chłoniaku grudkowym
New targeted therapies in follicular lymphoma
prof. Wojciech Jurczak
GODZINA TRANSFUZJOLOGIA Sala S7
11.40 - 11.55 Czy jest miejsce dla immunochemioterapii w leczeniu chorych na chłoniaka z komórek płaszcza?
Is there a place for immunochemotherapy in the treatment of patients with mantle cell lymphoma?
dr Joanna Drozd-Sokołowska
11.35 - 12.25 SESJA 3
HEV jako przyczyna powikłań w transfuzjologii i hematologii

HEV as a cause of adverse effects in transfusion medicine and haematology
prowadzenie: prof. Piotr Grabarczyk, dr Bożena Andrys
11.55 - 12.10 WYKŁAD SPONSOROWANY
Abbvie

Zmiana perspektywy w terapii agresywnych chłoniaków – miejsce epkorytamabu w terapii DLBCL
Changing Perspective in the Treatment of Aggressive Lymphomas – the Place of Epcoritamab in the Treatment of DLBCL
prof. Krzysztof Giannopoulos
11.35 - 12.05 Wirus zapalenia watroby typu E (HEV) jako przyczyna powikłań w transfuzjologii i hematologii
Hepatitis E virus as a cause of complications in transfusion medicine and haematology
prof. Piotr Grabarczyk
12.10 - 12.25 WYKŁAD SPONSOROWANY
Sobi

Najnowsze możliwości leczenia DLBCL. Lonkastuksymab tezyryny
The latest treatment options for DLBCL. Lonkastuximab tesirine
prof. Sebastian Giebel
12.05 - 12.25 Automatyzacja badań laboratoryjnych dawców krwi w zakresie czynników zakaźnych przenoszonych przez krew w kontekście doświadczeń własnych RCKiK w Kaliszu
Automation of laboratory tests of blood donors in the field of blood-borne infectious agents in the context of own experience of Regional Blood Transfusion Center in Kalisz
mgr Maciej Marek
12.25 - 12.40 WYKŁAD SPONSOROWANY
Gilead Kite

CAR-T w drugiej linii leczenia DLBCL
CAR-T in second line treatment of DLBCL
prof. Lidia Gil
12.40 - 12.55 WYKŁAD SPONSOROWANY
Roche

Glofitamab w leczeniu chorych na RR DLBCL
prof. Tomasz Wróbel
12.55 - 13.10 Jak dziś optymalnie leczyć chłoniaka z komórek płaszcza?
prof. Lidia Gil
12.25 - 12.40 Przerwa kawowa
13.10 - 13.40 DYSKUSJA Z PANELEM EKSPERTÓW - CHŁONIAKI
moderatorzy: dr hab. Ewa Paszkiewicz-Kozik, prof. Jan Maciej Zaucha
paneliści: dr Joanna Drozd-Sokołowska, prof. Wojciech Jurczak, prof. Krzysztof Giannopoulos, prof. Sebastian Giebel, prof. Tomasz Wróbel, prof. Lidia Gil
GODZINA TRANSFUZJOLOGIA Sala S7
13.40 - 14.10 Lunch 12.40 - 14.05 SESJA 4
Czuwanie nad bezpieczeństwem krwi

Heamovigilance
prowadzenie: dr Anna Jaźwińska, mgr Maciej Marek
GODZINA HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA Sala S2
14.10 - 15.25 SESJA PLENARNA – IMMUNOTERAPIA
prowadzenie: prof. Sebastian Grosicki, prof. Ewelina Grywalska
12.40 - 13.05 SESJA SATELITARNA
MacoPharma

Unveiling the Latest Insights: THERAFLEX MB-Plasma
Dr. Stefan Reichenberg, Senior Medical Affairs Manager (lecture online)
14.10 - 14.25 Jak optymalnie sekwencjonować leczenie CAR-T, TCE, ADC oraz innymi nowymi lekami na szpiczaka?
How do we sequence CART, bispecifics and ADC and other drugs in myeloma?
dr hab. Dominik Dytfeld
14.25 - 14.40 Jak optymalnie sekwencjonować leczenie CAR-T, TCE, ADC oraz innymi nowymi lekami na chłoniaki?
How to optimally sequence treatment with CART, TCE, ADC and other new lymphoma drugs?
prof. Anna Czyż
14.40 - 14.55 CAR-T w ALL: pomost czy terapia docelowa?
CAR-T in ALL: bridge or definitive treatment?
prof. Sebastian Giebel
13.05 - 13.35 Niepożądane zdarzenia i reakcje – przykłady i zapobieganie
Adverse events and adverse reactions - examples and prevention
dr hab. Jolanta Antoniewicz-Papis
14.55 - 15.10 Jak radzić sobie z toksycznościami nowych terapii?
How do deal with toxicity of novel therapies?
prof. Lidia Gil
13.35 - 14.05 Rola lekarza odpowiedzialnego za czuwanie nad bezpieczeństwem krwi
The role of doctor responsible for haemovigilance
dr Bożena Andrys
15.10 - 15.25 PANEL DYSKUSYJNY: Bezpieczeństwo immunoterapii
moderatorzy: prof. Sebastian Grosicki, prof. Ewelina Grywalska
paneliści: dr hab. Dominik Dytfeld, prof. Anna Czyż, prof. Sebastian Giebel, prof. Lidia Gil
GODZINA HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA Sala S2 14.05 - 14.35 Lunch boxy
15.25 - 16.00 15.25 - 16.00 SESJA SATELITARNA
BeiGene

Terapia PBL - dużo pytań i jeszcze więcej odpowiedzi
moderator: prof. Krzysztof Jamroziak

Optymalizacja terapii zanubrutynibem - pytania, jakie sobie zadaje hematolog
dr med. Elżbieta Iskierka-Jażdżewska

Optymalna konsultacja kardiologiczna - pytania, jakie zadaje sobie kardiolog
prof. Jarosław Drożdż

Dyskusja
GODZINA TRANSFUZJOLOGIA Sala S7
14.35 - 15.35 SESJA 5
Immunologia transfuzjologiczna – nowe możliwości

Immunohaematology – new discoveries and possibilities
prowadzenie: dr Monika Pelc-Kłopotowska, mgr Marta Stanek
14.35 - 15.05 Współpraca między kliniką a pracownią immunologii transfuzjologicznej w zakresie leczenia krwią i jej składnikami
Cooperation between the clinic and the transfusion immunology laboratory in the field of treatment with blood and its components
mgr Beata Wojciechowska
16.00 - 16.15 Przerwa kawowa 15.05 - 15.35 Dobór koncentratów krwinek płytkowych (KKP) dla biorców z przeciwciałami wyzwaniem współczesnej transfuzjologii
Selection of platelet concentrates for recipients with antibodies as a challenge of modern transfusion medicine
dr Agnieszka Gierszon
GODZINA HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA Sala S2
16.15 - 18.00 SESJA PLENARNA – PBL
prowadzenie: dr Marek Dudziński, prof. Marcin Pasiarski
15.35 - 15.50 Przerwa kawowa
16.15 - 16.30 Wybór optymalnej terapii chorych na PBL w 2024 w Polsce
Choosing the optimal therapy for CLL patients in 2024 in Poland
prof. Iwona Hus
16.30 - 16.45 WYKŁAD SPONSOROWANY
Astra Zeneca

Cele terapeutyczne w PBL - rola akalabrutynibu
dr hab. Bartosz Puła
GODZINA TRANSFUZJOLOGIA Sala S7
16.45 - 17.00 WYKŁAD SPONSOROWANY
Jonhson&Johnson

Czy jeden plus jeden to więcej niż dwa? Skuteczność schematu I+V ibrutynib+wenetoklaks w 1L PBL
Is one plus one more than two? Efficacy of the I+V ibrutinib+venetoclax regimen in 1L CLL
prof. Krzysztof Jamroziak
15.50 - 17.15 SESJA 6
Metody preparatyki zwiększające bezpieczeństwo składników krwi

New procedures to improve the safety of blood components
prowadzenie: dr hab. Elżbieta Lachert, mgr Maciej Marek
17.00 - 17.15 WYKŁAD SPONSOROWANY
Abbvie

Indywidualizacja decyzji terapeutycznych w celu optymalizacji wyników leczenia pacjenta z PBL
Individualizing therapeutic decisions to optimize patient outcomes in CLL
prof. Tomasz Wróbel
15.50 - 16.10 Inaktywacja czynników zakaźnych w składnikach krwi - stan obecny
Pathogen inactivation for blood components - current status
dr hab. Elżbieta Lachert
17.15 - 17.30 Transformacja Richtera w dobie nowych terapii
Richter's transformation in the era of new therapies
dr hab. Bartosz Puła
16.10 - 16.30 Inaktywacja czynników zakaźnych w krwi pełnej
Pathogen inactivation of whole blood
mgr Michał Bubiński
17.30 - 18.00 PANEL DYSKUSYJNY EKSPERTÓW PBL
moderatorzy: prof. Iwona Hus, prof. Krzysztof Giannopoulos
paneliści: dr hab. Bartosz Puła, prof. Krzysztof Jamroziak, dr Marek Dudziński, prof. Marcin Pasiarski, prof. Tomasz Wróbel
16.30 - 16.50 Rola kontroli jakości składników krwi
The role of quality control of blood and blood components
dr Agata Mikołowska
18.00 - 18.15 Przerwa kawowa 16.50 - 17.15 SESJA SATELITARNA
Cerus

Inaktywacja biologicznych czynników chorobotwórczych z zastosowaniem metody amotosalen / UVA w składnikach krwi – doświadczenia własne ośrodka RCKIK w Radomiu
mgr Monika Puła
GODZINA HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA Sala S2
18.15 - 19.00 SESJA PLENARNA – CYTOPENIE
prowadzenie: dr Katarzyna Budziszewska, dr Marta Morawska
18.15 - 18.30 PNH i klon PHN w MDS – praktyczne rozważania dotyczące diagnostyki i terapii
PNH and PHN clone in MDS – practical considerations on diagnosis and therapy
prof. Grzegorz Basak
18.30 - 18.45 Diagnostyka i zarządzanie cytopeniami w mastocytozie
Understanding and Managing Cytopenias in Mastocytosis
prof. Marek Hus
17.15 Przerwa kawowa
18.45 - 19.00 PANEL DYSKUSYJNY: Kiedy podejrzewać rzadkie przyczyny cytopenii?
moderatorzy: dr Katarzyna Budziszewska, dr Marta Morawska
uczestnicy: prof. Grzegorz Basak, prof. Marek Hus
GODZINA HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA Foyer S2
19.00 - 19.45 SESJA PLAKATOWA
prowadzenie: prof. Jacek Tabarkiewicz, prof. Tomasz Stokłosa, dr Agata Mikołowska, dr Joanna Lasocka
20.00 - 22.00 Kolacja
Miejsce: Perła-Browary Lubelskie, ul. Bernardyńska 15, Lublin
  HEMATOLOGIA | TRANSFUZJOLOGIA
GODZINA Sala S2
09.00 - 10.45 Referaty ustne
prowadzenie: prof. Dominika Nowis, prof. Piotr Grabarczyk, prof. Przemysław Juszczyński
O1: Impact of Atrial Fibrillation on Thrombotic Complications in MPN Ph-neg Patients: Real-Life Analysis
Autor: Olga Chyrko
Współautor: Magdalena Karasek, Jean Christophe Ianotto, Danijela Lekovic, Weronika Lebowa, Tomasz Sacha, Aleksandra Gołos, Patryk Sobieralski, Marek Skarupski, Marta Szandruk-Bender, Tomasz Wróbel, Marta Sobas
O2: 7 lat nieinwazyjnej diagnostyki genotypu RHD płodu dla celowanej immunoprofilaktyki śródciążowej konfliktu RhD
Autor: Agnieszka Orzińska
Współautor: Agnieszka Orzińska, Magdalena Krzemienowska, Sylwia Purchla-Szepioła, Justyna Smolarczyk-Wodzyńska, Kozioł Klaudia, Joanna Skulimowska, Monika Jurkowska, Eliza Głodkowska-Mrówka, Katarzyna Guz
O3: Wdrożenie wieloetapowej diagnostyki genetycznej w rutynowej diagnostyce ostrej białaczki szpikowej w oparciu o szybkie i zaawansowane metody cytogenetyczne i molekularne oraz sekwencjonowanie NGS
Autor: Bartłomiej Sankowski
Współautor: Imbierska S, Moskowicz A, Chudy A, Krop A, Machnicki M, Pastwińska A, Kulikowska A, Stefaniak A, Chmarzyńska-Mróz E, Basak GW, Stokłosa T
O4: Allogeneic serum eye drops for the treatment of ocular GvHD
Autor: Katarzyna Chmielewska
Współautor: Katarzyna Chmielewska, Joanna Janus, Karolina Wrzodak, Marta Stącel, Jolanta Antoniewicz-Papis
O5: Transcriptional signatures of CLL cells with high XPO1 expression show altered B-cell activation and p53 pathway downregulation
Autor: Monika Szelest
Współautor: Agnieszka Karczmarczyk, Magdalena Paziewska, Michał Kiełbus, Krzysztof Giannopoulos
O6: Immunological changes in patients with chronic myeloid leukemia after imatinib discontinuation depending on the transcript type of e13a2 and e14a2
Autor: Paulina Kwaśnik
Współautor: Paulina Kwaśnik, Michał Kiełbus, Joanna Zaleska, Dorota Link-Lenczowska, Magdalena Zawada, Hubert Wysogląd, Bogdan Ochrem, Grażyna Bober, Ewa Wasilewska, Iwona Hus, Monika Szarejko, Witold Prejzner, Olga Grzybowska Izydorczyk, Agnieszka Klonowska-Szymczyk, Ewa Mędraś, Tomasz Sacha and Krzysztof Giannopoulos
10.45 - 12.00 PANEL DYSKUSYJNY: Rozwój badań podstawowych i translacyjnych w Polsce
moderator: prof. Krzysztof Giannopoulos
paneliści: prof. Andrzej Stepulak, prof. Dominika Nowis, prof. Piotr Grabarczyk, prof. Przemysław Juszczyński, prof. Krzysztof Jóźwiak, prof. Maciej Żylicz
  Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
GODZINA Sobota, 11 maja 2024 r., Sala S7
07.30 - 9.00 Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTHiT, które odbędzie się w dniu 11.05.2024 r. w godzinach 07:30-09:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, sala nr S7 (IV piętro), ul. Artura Grottgera 2, 20-605 Lublin. W przypadku braku quorum drugi termin ustala się na dzień 11.05.2024 r. godz.07:35.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
6. Wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
7. Zamknięcie obrad.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Wykonanie: Hematoonkologia.pl