IV Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Lublin 2022 IV Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Lublin 2022

Program

17.00-19.00
Warsztaty diagnostyczne pod patronatem
AstraZeneca Janssen

Oznaczenie stany mutacji IGHV
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska), Dr hab. Paulina Własiuk (Lublin, Polska), Mgr Magdalena Paziewska (Lublin, Polska), Mgr Joanna Zaleska (Lublin, Polska)
8.00
Rejestracja uczetników
8.30-11.30
Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej
8.30-9.30
Dyskusja panelowa I
Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego w Europie | Treatment of multiple myeloma across the Europe
(Session in English)
Prowadzący: Prof. dr hab. Artur Jurczyszyn (Kraków, Polska), Dr hab. Dominik Dytfeld (Poznań, Polska)
Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska), Prof. Roman Hajek (Ostrawa, Czechy), Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz (Wrocław, Polska), Dr Eirini Katodritou (Saloniki, Grecja)
9.30-10.00
Dyskusja panelowa II
Kliniczne konsekwencje białka monoklonalnego
Prowadzący: Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz (Wrocław, Polska)
9.30-9.50
Konsekwencje białka monoklonalnego w nefrologii
Prowadzący: Prof. dr hab. Wojciech Załuska (Lublin, Polska)
9.50-10.00
Dyskusja
10.00-10.15
Przerwa kawowa
10.15-11.30
Dyskusja panelowa III
Rozwiązania systemowe dla chorych na szpiczaka w Polsce
Prowadzący: Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska), Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda (Warszawa, Polska)
Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Prof. dr hab. Stanisław Góźdź (Kielce, Polska), Prof. dr hab. Bogusław Machaliński (Szczecin, Polska), Prof. dr hab. Jan Walewski (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Wojciech Załuska (Lublin, Polska), Dr hab. Adam Maciejczyk (Wrocław, Polska), Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka (Warszawa, Polska), Dr Janusz Meder (Warszawa, Polska), Łukasz Rokicki (Wrocław, Polska)
11.30-12.00
Przerwa kawowa
12.00-13.20
Otwarcie konferencji
SESJA PLENARNA I Szpiczak plazmocytowy
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Artur Jurczyszyn (Kraków, Polska)
12.00-12.20
Możliwości zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji do diagnostyki i stratyfikacji ryzyka w szpiczaku plazmocytowym
Prof. dr hab. Grzegorz Basak (Warszawa, Polska)
12.20-12.40
Karfilzomib jako podstawa i nowa perspektywa w skutecznej strategii leczenia szpiczaka plazmocytowego
Prof. dr hab. Tomasz Wróbel (Wrocław, Polska)
12.40-13.00
Aktualne miejsce leków immunomodulujących w strategii leczenia szpiczaka
Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz (Wrocław, Polska)
13.00-13.20
Dyskusja
13.20-13.30
Lunch Box'y
13.30-14.00
Celgene SESJA EDUKACYJNA
Zanim podejmiesz decyzję – strategia leczenia szpiczaka plazmocytowego w Polsce.
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska), Dr hab. Dominik Dytfeld (Poznań, Polska)
14.00-14.45
Celgene SESJA SATELITARNA
Spróbujmy to poukładać: miejsce schematu PVd w sekwencjach leczenia nawrotowego lub opornego szpiczaka plazmocytowego w realiach programu lekowego
Prowadzący: Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska), Prof. dr hab. Tomasz Wróbel (Wrocław, Polska)

Jakie zmiany przyniosło wprowadzenie pomalidomidu w schemacie PVd do programu lekowego?
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)

Jak wytyczyć kurs: indywidualizacja terapii szpiczaka plazmocytowego w oparciu o rekomendacje grup ekspertów
Dr Marta Morawska (Lublin, Polska)

Jak uniknąć skał i mielizn: indywidualizacja terapii szpiczaka plazmocytowego w oparciu o choroby współistniejące
Dr Magdalena Olszewska-Szopa (Wrocław, Polska)

Dyskusja
14.45-15.05
Takeda SESJA SATELITARNA
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)

Optymalizacja leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego z wysokim ryzykiem cytogenetycznym w Polsce.
Dr hab. Dominik Dytfeld (Poznań, Polska)
15.05-15.20
Przerwa kawowa
15.20-16.20
SESJA EDUKACYJNA Nowotwory mieloproliferacyjne
Przewodniczący: Prof. dr hab. Wiesław Wiktor Jędrzejczak (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Tomasz Sacha (Kraków, Polska)
15.20-15.40
Perspektywa nowych terapii dla chorych na mielofibrozę
Prof. dr hab. Joanna Góra-Tybor (Łódź, Polska)
15.40-16.00
Profilaktyka i leczenie zaburzeń zakrzepowych u chorych na nowotwory mieloproliferacyjne
Dr hab. Bożena Sokołowska (Lublin, Polska)
16.00-16.20
Celgene WYKŁAD SPONSOROWANY
Skuteczność i bezpieczeństwo ponatynibu- analiza badania OPTIC
Prof. dr hab. Tomasz Sacha (Kraków, Polska)
16.20-17.05
Janssen SESJA EDUKACYJANA
Evidence based patient cases in CLL & MM: from diagnosis to treatment
(Session in English)
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)
16.20-16.35
Precision treatment in CLL - is it possible?
Dr Kostas Stamatopoulos (Saloniki, Grecja)
16.35-16.50
The role of immunotherapy in multiple myeloma: where are we now?
Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska)
16.50-17.05
Dyskusja
17.05-17.20
Przerwa kawowa
17.20-18.20
AstraZeneca SESJA POD PATRONATEM
Przewlekła białaczka limfocytowa | Chronic lymphocytic leukemia
(Session in English)
Przewodniczący: Prof. dr hab. Iwona Hus (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Tadeusz Robak (Łódź, Polska)
17.20-17.50
Modern treatment of high genomic risk CLL
Prof. Paulo Ghia (Mediolan, Włochy)
17.50-18.10
Current practice and perspectives of high genomic risk CLL treatment in Poland
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)
18.10-18.20
Dyskusja
18.20-19.35
Uroczystość otwarcia
Wprowadzenie do wykładu inauguracyjnego
Prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki (Gliwice, Polska)

Wykład inauguracyjny (in English)
Diagnostics in leukemia: Phenotype or genotype? How artificial intelligence may help us?
Prof. Torsten Haferlach (Monachium, Niemcy)
19.45
Kolacja
7.30-9.00
Warsztaty praktyczne pod patronatem
AstraZeneca Janssen

Gorące tematy w PBL | Hands-on hot topics in CLL
(Session in English)
Moderator: Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)
Paneliści: Prof. Paolo Ghia (Mediolan, Włochy), Dr Lydia Scarfo (Mediolan, Włochy), Dr Kostas Stamatopoulos (Saloniki, Grecja)
9.00
Rozpoczęcie II dnia konferencji
9.00-10.00
SESJA EDUKACYJNA Dyskrazje plazmocytowe w ujęciu wielodyscyplinarnym
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Tomasz Wróbel (Wrocław, Polska)
9.00-9.20
Powikłania neurologiczne u pacjentów hematologicznych – nie tylko polineuropatia szpiczakowa
Prof. dr hab. Konrad Rejdak (Lublin, Polska)
9.20-9.40
Immunoterapia w szpiczaku plazmocytowym – nowy profil toksyczności
Dr hab. Dominik Dytfeld (Poznań, Polska)
9.40-10.00
Dyskusja
10.00-10.15
Przerwa kawowa
10.00-11.45
SESJA EDUKACYJNA Chłoniaki agresywne
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska), Prof. dr hab. Sebastian Giebel (Gliwice, Polska)
10.15-10.30
Roche Wykład sponsorowany
Aktualna rola polatuzumabu w terapii nawrotowego/opornego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B
Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska)
10.30-10.45
Roche Wykład sponsorowany
Program lekowy Polivy-co warto wiedzieć
Dr hab. Ewa Wąsik-Szczepanek (Lublin, Polska)
10.45-11.05
AstraZeneca Wykład sponsorowany
Yescarta w programie lekowym
Prof. dr hab. Lidia Gil (Poznań, Polska)
11.05-11.25
Profilaktyka zajęcia centralnego układu nerwowego w chłoniakch agresywnych i ostrej białaczce limfoblastycznej
Prof. Sebastian Giebel
11.25-11.45
Dyskusja
11.45-12.30
Dyskusja z panelem ekspertów
Big Data w hematologii | Big Data in hematology
(Session in English)
Prowadzący: Prof. dr hab. Grzegorz Basak (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Tomasz Sacha (Kraków, Polska)
Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Prof. Lars Bullinger (Berlin, Niemcy), Prof. dr hab. Przemysław Juszczyński (Warszawa, Polska), Prof. dr Tomasz Stokłosa (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbowska (Łódź, Polska), Dr hab. Artur Kowalik (Kielce, Polska)
12.30-12.45
Przerwa kawowa
12.45-13.45
SSESJA PLENARNA III Hematoonkologia doświadczalna | Experimental hematooncology
(Session in English)
Przewodniczący: Prof. dr hab. Dominika Nowis (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Jacek Roliński (Lublin, Polska)
12.45-13.05
The role of FOXO signaling in lymphomagenesis
Dr Sandrine Sander (Heidelberg, Niemcy)
13.05-13.25
Let’s go fishing – zebrafish
Dr hab. Przemko Tylzanowski (Leuven, Belgia)
13.25-13.45
Dyskusja
13.45-14.15
Lunch
14.15-15.35
SESJA PLENARNA IV Immunoterapia w praktyce klinicznej | Immunotherapy in clinical practice
(Session in English)
Przewodniczący: Prof. dr hab. Lidia Gil (Poznań, Polska), Prof. dr hab. Bogusław Machaliński (Szczecin, Polska)
14.15-14.35
Optimizing manufacturing protocols of chimeric antigen receptor T Cells for improved anticancer immunotherapy
Prof. Michael Schmitt (Heidelberg, Niemcy)
14.35-14.55
The current role of peptide vaccination in immunotherapy
Prof. Jochen Greiner (Stuttgart, Niemcy)
14.55-15.15
CAR -Tregs, targeted cell therapy in the treatment of autoimmune diseases
Prof. dr hab. Piotr Trzonkowski (Gdańsk, Polska)
15.15-15.35
Discussion
15.35-15.50
Przerwa kawowa
15.50-16.35
Abbvie SESJA SATELITARNA
Europejskie doświadczenia w leczeniu pacjentów z PBL schematami z Venclyxto European experience in the treatment of CLL patients with Venclyxto regimens
Przewodniczący: Prof. dr hab. Iwona Hus (Warszawa, Polska)
15.50-16.10
Venclyxto in combination with obinutuzumab as first novel therapy in CLL patients with challenging molecular subtypes: why both phenotype and genotype matter?
Dr Othman Al-Sawaf
16.10-16.20
Dyskusja
16.20-16.35
Jak optymalnie wykorzystać potencjał schematu VenR w kolejnych liniach leczenia PBL?
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska)
16.35-17.20
Panel dyskusyjny
Przewlekła białaczka limfocytowa
Prowadzący: Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos (Lublin, Polska), Prof. dr hab. Iwona Hus (Warszawa, Polska)
Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Tadeusz Robak (Łódź, Polska), Prof. dr hab. Dariusz Wołowiec (Wrocław, Polska), Dr Marek Dudziński (Rzeszów, Polska)
17.20-17.35
Przerwa kawowa
17.35-18.20
Panel dyskusyjny
Chłoniaki
Prowadzący: Prof. dr hab. Sebastian Giebel (Gliwice, Polska), Prof. dr hab. Tomasz Wróbel (Wrocław, Polska)
Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Prof. dr hab. Anna Czyż (Wrocław, Polska), Prof. dr hab. Wojciech Jurczak (Kraków, Polska), Prof. dr hab. Jan Walewski (Warszawa, Polska)
18.20-19.20
Sesja plakatowa
Prezentacje najlepszych prac plakatowych
Przewodniczący: Prof. dr hab. Grzegorz Mazur (Wrocław, Polska), Prof. dr Tomasz Stokłosa (Warszawa, Polska)
20.15
Kolacja
9.00
Rozpoczęcie III dnia konferencji
9.00-10.15
Referaty ustne
Przewodniczący: Prof. dr hab. Przemysław Juszczyński (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Dominika Nowis (Warszawa, Polska), Prof. dr hab. Jacek Tabarkiewicz (Rzeszów, Polska)

Inhibicja kinaz PIM indukuje śmierć komórek szpiczaka plazmocytowego oraz zaburza ich interakcje z komórkami śródbłonka naczyniowego szpiku
Filip Garbicz (Warszawa, Polska)
Sonia Dębek, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Joanna Barankiewicz, Dorota Komar, Michał Pawlak, Aleksandra Matrejek, Thorsten Stuehmer, Aleksander Salomon-Perzynski, Agata Malenda, Krzysztof Brzózka, Tomasz Rzymski, Ewa Lech-Marańda, Monika Prochorec-Sobieszek, Helen Tanton, Teru Hideshima, David M. Dorfman, Irena Misiewicz-Krzemińska, Tomasz Sewastianik, Ruben D. Carrasco, Maciej Szydlowski & Przemyslaw Juszczynski


Wpływ internalizacji receptora BCR i jej zahamowania na biologię i przeżycie komórek DLBCL (Diffuse Large B-cell Lymphoma)
Patryk Górniak i wsp. (Warszawa, Polska)
Patryk Górniak (Warszawa, Polska) Ondrej Havranek, Anna Polak, Przemysław Juszczyński


Serum miRNA-based neural network model for predicting oral mucositis in patients receiving high-dose melphalan or BEAM conditioning chemotherapy
Damian Mikulski (Łódź, Polska)
Mateusz Nowicki, Izabela Dróżdż, Ewelina Perdas, Piotr Strzałka, Kacper Kościelny, Małgorzata Misiewicz, Konrad Stawiski, Agnieszka Wierzbowska, Wojciech Fendler


Oral and gut microbial diversity correlates with prognostic features in chronic lymphocytic leukemia
Magdalena Paziewska (Lublin, Polska)
Monika Szelest, Michał Kiełbus, Marta Masternak, Joanna Zaleska, Ewa Wawrzyniak, Aleksandra Kotkowska, Monika Siemieniuk-Ryś, Marta Morawska, Elżbieta Kalicińska, Paula Jabłonowska, Tomasz Wróbel, Anna Wolska-Washer, Jerzy Zdzisław Błoński, Krzysztof Giannopoulos


Kinazy PIM wspierają pro-nowotworowy i immunosupresyjny fenotyp i funkcje makrofagów w klasycznym chłoniaku Hodgkina
Maciej Szydłowski (Warszawa, Polska)
Filip Garbicz, Ewa Kurtz, Michał Pawlak, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Kamil Sokół, Monika Kawecka, Daria Owczarek, Beata Puton, Monika Prochorec-Sobieszek, Michał Kurlapski, Jan Maciej Zaucha, Przemysław Juszczyński


Immune response to anti-sars-cov-2 mrna vaccines in multiple myeloma and chronic lymphocytic leukemia patients
Joanna Zaleska (Lublin, Polska)
Paulina Kwasnik, Magdalena Paziewska, Joann Purkot, Aleksandra Szabelak, Mateusz Jurek, Natalia Masny, Izabela Dziatkiewicz, Paulina Wlasiuk, Katarzyna Skorka, Grażyna Stasiak, Bartosz Pronobis-Szczylik, Agnieszka Piebiak, Agnieszka Szymczyk, Katarzyna Jarosz-Chudzik, Lukasz Bolkun, Katarzyna Kozlowska, Jaroslaw Piszcz, Edyta Subocz, Janusz Halka, Michał Bator, Elzbieta Kalicinska, Tomasz Wrobel, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Justyna Rybka, Izabela Deren-Wagemann, Marta Szyca-Smieszniak, Jaroslaw Dybko, Iwona Hus, Bartosz Pula, Edyta Cichocka, Marcin Rymko, Dorota Zdunczyk, Mateusz Ziarkiewicz, Grzegorz Wladyslaw Basak, Lars Bullinger and Krzysztof Giannopoulos
10.15-10.45
Abbvie WYKŁAD SPONSOROWANY
Profilaktyka przedekspozycyjna COVID 19
Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz (Lublin, Polska)
10.45-11.00
Przerwa kawowa
11.00-12.00
Panel dyskusyjny
Czy nowe technologie zastąpią przeszczepianie w hematologii?
Prowadzący: Prof. dr hab. Jarosław Czyż (Bydgoszcz, Polska), Prof. dr hab. Wojciech Jurczak (Kraków, Polska)
Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Prof. dr hab. Lidia Gil (Poznań, Polska), Prof. dr hab. Marek Hus (Lublin, Polska), Prof. dr hab. Mirosław Markiewicz (Rzeszów, Polska), Dr hab. Monika Długosz-Danecka (Kraków, Polska), Dr hab. Sebastian Grosicki (Chorzów, Polska)
12.00-12.30
Podsumowanie konferencji
Nagroda dla najlepszej prezentacji ustnej i plakatowej
Zakończenie

Wykonanie: Hematoonkologia.pl